Hena/Sateliti Juliet

Juliet eshte sateliti i 6-te i njohur i Uranit

Distanca: 64.358 km nga Urani
Diametrir: 84 km
Masa: e pa njohur


Zbuluar nga Voyager 2 ne vitin 1986
Hena/Sateliti Portia


Portia eshte sateliti i 7-te i njohur i Uranit

Distanca: 66.097 km nga Urani
Diametri: 110 km
Masa: e panjohur


Zbuluar nga Voyager 2 ne vitin 1986.

Hena/Sateliti Rosalind

Rosalind eshte sateliti i 8-te i njohur i Uranit

Distanca: 69.927 km nga Urani
Diametri: 54 km
Masa: e pa njohur


Zbuluar nga Voyager 2 ne vitin 1986.
Hena/Sateliti Belinda

Belinda eshte sateliti i 9-te i njohur i Uranit

Distanca: 75.255 km nga Urani
Diametri: 68 km
Masa: e pa njohur


Zbuluar nga Voyager 2 ne vitin 1986
Hena/Sateliti Puck

Puck eshte i sateliti i 10-te i njohur i Uranit

Distanca: 86.006 km nga Urani
Diametrri: 154 km
Masa: e pa njohur

Zbuluar nga Voyager 2 ne vitin 1986.

Puck dhe henat e tjera te vogla jane shume te erreta
.


Elton Balla
Angli Oxford 2010