Llogaritja e Ligjit Gravitacional te Isaac Newton.


Sqarim: Kjo eshte nje makine llogaritese e cila i perket Ligjit Garavitacional te Newtonit. Eshte shume i domosdoshem per ato qe studjojne Fiziken dhe Astronomine.

Elton Balla
Angli Oxford 2012