perimetri i nje trapezi eshte 1216 cm2, dhe H= 32cm. duhet te gjesh gjatesine e bazes se vogel duke ditur se gjatesia e bazes se madhe eshte 48cm. por duhet ta gjesh jo me formule por me metoden proporzionaleve.