ne njeren nga pjatat e peshore eshte vendosur nje trup , ndersa ne pjaten tjeter disa gure peshe me mas te pergjithshme 345g njehsoni masen e trupit nese gjatesit e kraheve te peshores jan
L1 = 15 cm
L2 = 40cm