ne nje trekendesh barabrinjes ABC jane ndertuar dy lartesi.dime qe AB = BC dhe lartesia AD=12cm ndersa lartesia BH =10cm.
gjeni AB=???

ju lutem nese dini si ta beni shkruajeni edhe rrugen e zgjidhjes.