Vertetoni se numri plotepjesetohet me 2,atehere dhe vetem atehere,kur shifra e fundit e tij plotepjesetohet me 2.