Nje drejtkendesh me perimeter 20cm rrotullohet rreth nje brinje te tij.Sa duhet te jene permasat e drejtkendeshit ne menyre qe vellimi i cilindrit te perftuar te jete me i madhi?