Rrethi me qender O eshte i jashteshkruar nje trekendshi kenddrejt.Gjeni brinjet e trekendeshit nese hipotenuza eshte 8 cm, kurse njeri nga kendet e ngushte eshte
a) 30 grade b)60 grade c)45 grade